Lexploria beta Legal research enhanced by smart algorithms
Menu

Legislation nr: 170/83 • Celex ID: 31983R0170R(06) • 1989

Berigtigelse til forordning (EØF) nr. 170/83 af 25. januar 1983 om en fællesskabsordning for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne (EFT nr. L 24 af 27.1.1983)

Legal Acts - Regulation

  • Unique citing documents: 0
  • Total citing paragraphs: 0

Berigtigelse til forordning (EØF) nr. 170/83 af 25. januar 1983 om en fællesskabsordning for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne (EFT nr. L 24 af 27.1.1983)

  • Unique citing documents: 0
  • Total citing paragraphs: 0
See cases citing this legislation

Berigtigelse til forordning (EØF) nr. 170/83 af 25. januar 1983 om en fællesskabsordning for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne (EFT nr. L 24 af 27.1.1983)

OJ L 286, 4.10.1989, p. 27–27 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/170/corrigendum/1989-10-04/oj

Avis juridique important

Berigtigelse til forordning (EØF) nr. 170/83 af 25. januar 1983 om en fællesskabsordning for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne (EFT nr. L 24 af 27.1.1983) EF-Tidende nr. L 286 af 04/10/1989 s. 0027 - 0027

BERIGTIGELSE TIL :

Berigtigelse til forordning (EOEF) nr. 170/83 af 25. januar 1983 om en faellesskabsordning for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne (De Europaeiske Faellesskabers Tidende nr L 24 af 27. januar 1983)

Side 3, artikel 6, stk. 1, fjerde og femte linje:

1.2 // i stedet for: // »paa 6 soemil for alle farvande« // laeses: // »paa 6 til 12 soemil for alle farvande«.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2023
Active Products: EUCJ Data Package + Citation Analytics • Documents in DB: 231234 • Paragraphs parsed: 8142129 • Citations processed 86785