Lexploria beta Legal research enhanced by smart algorithms
Menu

Legislation nr: 2892/77 • Celex ID: 31977R2892R(01) • 1978

CORRIGENDUM TO:# Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 2892/77 of 19 December 1977 implementing in respect of own resources accruing from value added tax the Decision of 21 April 1970 on the replacement of financial contributions from Member States by the Communities' own resources

Legal Acts - Regulation

  • Unique citing documents: 0
  • Total citing paragraphs: 0

CORRIGENDUM TO:# Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 2892/77 of 19 December 1977 implementing in respect of own resources accruing from value added tax the Decision of 21 April 1970 on the replacement of financial contributions from Member States by the Communities' own resources

  • Unique citing documents: 0
  • Total citing paragraphs: 0
See cases citing this legislation

CORRIGENDUM TO: Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 2892/77 of 19 December 1977 implementing in respect of own resources accruing from value added tax the Decision of 21 April 1970 on the replacement of financial contributions from Member States by the Communities' own resources

OJ L 100, 13.4.1978, p. 21–22 (DE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2892/corrigendum/1978-04-13/oj

Avis juridique important

BERIGTIGELSE TIL : - Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2892/77 af 19. december 1977 om anvendelse af afgørelsen af 21. april 1970 angående udskiftning af medlemsstaternes finansielle bidrag med Fællesskabernes egne indtægter på egne indtægter hidrørende fra merværdiafgifter EF-Tidende nr. L 100 af 13/04/1978 s. 0021

/* For foelgende sprog er der publiceret en berigtigelse med disse publikationsreferencer:

TYSK

Konsultér den (de) paagaeldende CELEX-version(er) eller det angivne EFT- sidetal i den (de) relevante sprogversion(er).

Rectother52 */

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2023
Active Products: EUCJ Data Package + Citation Analytics • Documents in DB: 231234 • Paragraphs parsed: 8142129 • Citations processed 86785