Lexploria beta Legal research enhanced by smart algorithms
Menu

Legislation nr: 1408/71 • Celex ID: 31971R1408R(13) • 1996

CORRIGENDUM TO:# Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community

Legal Acts - Regulation

  • Unique citing documents: 0
  • Total citing paragraphs: 0

CORRIGENDUM TO:# Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community

  • Unique citing documents: 0
  • Total citing paragraphs: 0
See cases citing this legislation

CORRIGENDUM TO: Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community

OJ L 323, 13.12.1996, p. 38–38 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1408/corrigendum/1996-12-13/oj

Avis juridique important

Rättelse - Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 323 , 13/12/1996 s. 0038

Rättelse till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 149 av den 5 juli 1971. Svensk utgåva: Specialutgåva 1994, område 05, volym 01, sidan 57)

Titeln på rådets förordning (EEG) nr 1408/71 skall ersättas med följande titel:

"Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen"

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2023
Active Products: EUCJ Data Package + Citation Analytics • Documents in DB: 231234 • Paragraphs parsed: 8142129 • Citations processed 86785